360 לווי מנהלים בקבוצה

מתכון חדש
עבודה בקבוצה קטנה של מנהלים ומנהלי איכות
לרכישת כלים להתמודדות עם אתגרים ניהוליים
וחיזוק יכולות אישיות במקומות בהם יש צורך.

תאריך: תחילת 2014
מספר מקומות מוגבל מאוד
המעוניינים לקבל פרטים  – מוזמנים ליצור קשר בהקדם
מיקום : עדיין בבדיקה – המתעניינים יכולים להשפיע...