שרה קובריגרו

מנהלת איכות במכון לביקורת ותקנים לחומרי רפואה – אגף הרוקחות – משרד הבריאות- תודה אישית על עבודה משותפת.

קובץ מצורף
מכתב המלצה