רשימת קורסים, סדנאות, הרצאות והדרכות

 • קורס לניהול איכות בארגון
 •  
 • מבוא לאיכות – או איכות – מה, לשם מה ואיך
 •  
 • סדנא לכתיבת נהלים
 •  
 • קורס לעריכת מבדקים פנימיים
 •  
 • סדנא לטיפול בחריגות ותלונות, פעולה מתקנת ומונעת
 •  
 • בקרה וביקורת ומה שביניהן
 •  
 • שיפור מתמיד
 •  
 • סדנא - מחזון לתכנית עבודה
 •  
 • סדנא לבחירת יעדים ומדדים
 •  
 • קורס באבטחת איכות התוצאה / בקרת איכות
 •  
 • מרכיבי מערכת האיכות- היבטים שונים ושאלות פרקטיות
 •  
 • סקר הנהלה
 •  
 • ששה נדבכים הנדרשים להשגת תוצאות בארגון
 •  
 • ארגז הכלים לניהול איכות
 •  
 • ביסוס תרבות של איכות בארגון
 •  

לפרטים נוספים - צור קשר