קורס ניהול איכות

10 ימים
מעבדות בתי החולים והקהילה של שירותי בריאות כללית
מתקיים בימים אלה
מאי - יולי 2011
קורס שני

קורס נוסף של 10 ימים
מטעם משרד הבריאות
נדחה מספטמבר 2011 לתחילת 2012
קורס שלישי

לפרטים נוספים צור קשר