עריכת מבדקים פנימיים

קורס בן שלושה ימים.

מפגשים שאפשרו למשתתפים לרכוש את ההבנה של תפקיד ומהות המבדק הפנימי ולרכוש את הטכניקה לביצועו.
הקורס כלל הקדמה קצרה להבנה והכרות עם הנושאים אותם יש לבדוק.
עיקר הקורס עסק בטכניקה לעריכת המבדקים הכולל לימוד תיאורטי, ובעיקר תרגול.
במהלך המפגשים תורגלו סוגים שונים של מבדקים.

המפגשים התקיימו במרכז הדרכה של שירותי בריאות כללית בתאריכים:
25.10.11
1.11.11
6.11.11

הקורס ניתן מטעם הנהלת המעבדות של שירותי בריאות כללית