מפגשים בכנס איכות 2013

מעבדת המפעל –
מה צריך לדעת עליה איש האיכות?

29.10.13
הרצאה במושב 2.7 - תשתית מעבדתית למצוינות ארגונית
10:30

האתגרים של איש האיכות בארגון
ממרחב למפגש ולמידת עמיתים
 
29.10.13
סדנא - מושב 4.1
15:15- 16:45

קובץ מצורף
מעבדת מפעל - פרטים נוספים
האתגר של איש האיכות - פרטים נוספים