יום עיון לניהול סיכונים במעבדות

יום עיון לניהול סיכונים במעבדות
הכרות עם הנושא, תרגול ולמידת עמיתים
12.6.19
במרכז

לפרטים נוספים - קישור לקובץ : הזמנה ניהול סיכונים יוני 2019